Thai Nun Foundation under Queen's Patronage

สารบัญ dropdown

คู่มือใช้งาน

.
.
.

การ login เข้าระบบ

 1. เข้าเว็บ blogger.com
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์: thainunblog@gmail.com

การแก้ไขหน้าเดิม

(เช่น ข่าวสาร/กิจกรรม, หน้าเพจ, วีดีโอ)
 • ที่แถบแสดงหมวดหมู่ด้านซ้ายของหน้า blogger คลิกเข้าไปที่
  บทความ > ทั้งหมด
 • เลื่อนหาหน้าที่ต้องการแก้ไข
  (ที่มุมบนขวา จะบอกรายละเอียดว่าแสดงรายการที่เท่าไหร่ ถึงเท่าไหร่ จาก ทั้งหมดเท่าไหร่ ถ้าไม่พบเรื่องที่ต้องการแก้ไข ก็อาจหาจากรายชื่อเรื่องในหน้าถัดไป หรือเพิ่มจำนวนรายการต่อหน้า ซึ่งแสดงสูงสุดได้ 100 รายการต่อหน้า)
 • ชี้เมาส์ไปที่ชื่อเรื่องที่ต้องการแก้ไข
 • คลิก "แก้ไข" เพื่อเปิดเรื่องนั้นขึ้นมาในหน้าต่างสำหรับเขียน/แก้ไขโพสต์
 • คลิกที่ 'เขียน' เพื่อให้แสดงแถบเมนูแบบเต็ม ตามรูป (คลิกที่รูปข้างล่างเพื่อขยายดูได้)

 • ถ้าหน้าที่เปิดขึ้นมานั้นไม่ใช่หน้าที่ต้องการแก้ไข หรือต้องการปิดโดยไม่แก้ไข ก็คลิก "ปิด" ที่มุมบนขวา ซึ่งมีปุ่มเรียงกัน ดังนี้


  • อัปเดต - เพื่อส่งหน้าที่แก้ไขแล้วเข้าระบบให้คนทั่วไปอ่านได้
  • เปลี่ยนกลับเป็นฉบับร่าง - ซึ่งจะทำให้คนทั่วไปไม่เห็นหน้านี้ จนกว่าจะเผยแพร่ใหม่ คือคนทั่วไปจะไม่เห็นเรื่องนี้เลยแม้กระทั่งฉบับก่อนแก้ไข
   ต่างจากอัปเดต คือ ช่วงที่กำลังแก้ไข คนทั่วไปก็จะเห็นข้อมูลเดิม พออัปเดตแล้วคนทั่วไปก็จะเห็นข้อมูลใหม่
  • แสดงตัวอย่าง - เป็นตัวอย่างสำหรับหน้ารวมข่าวสาร/กิจกรรม
  • ปิด - ปิดโดยไม่บันทึกการแก้ไข คือข้อมูลจะเป็นแบบเดิมก่อนเปิดขึ้นมาหน้าแก้ไข
 • ถ้าต้องการแก้ไข ก็พิมพ์แก้ไขตามต้องการ
  แถบเครื่องมือจะคล้ายๆ ใน Microsoft Word ถ้าชี้เมาส์ที่เครื่องมือก็จะแสดงความหมายของเครื่องมือนั้น (ซึ่งจะแสดงวิธีใช้เครื่องมือบางตัวในหัวข้อต่อๆไป)
 • เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คลิก "อัปเดต" เพื่อส่งข้อมูลใหม่เข้าระบบ
  หรือคลิก "ปิด" ถ้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการแก้ไข


การสร้างหน้าใหม่

(เช่น ข่าวสาร/กิจกรรม, หน้าเพจ, วีดีโอ)
 • ที่แถบแสดงหมวดหมู่ด้านซ้ายของหน้า blogger คลิกเข้าไปที่
  บทความ > ทั้งหมด
 • คลิกที่ "บทความใหม่" เพื่อเปิดหน้าเขียนโพสต์ใหม่ขึ้นมา (คลิกที่รูปข้างล่างเพื่อขยายดูได้)


 • คลิกที่ 'เขียน' เพื่อให้แสดงแถบเมนูแบบเต็ม ตามรูป


 • พิมพ์ชื่อเรื่องตามรูปข้างบน
 • คลิกที่ "กำหนดเวลา" เพื่อกำหนดวัน/เวลา ของกิจกรรมที่สร้าง
  (ถ้าไม่เห็นเมนูตามรูปข้างล่าง ให้คลิกที่ "การตั้งค่าโพสต์" เพื่อให้แสดงเมนู


 • คลิกเลือก "ตั้งค่าวันที่และเวลา" > ตั้งวันที่ > ตั้งเวลา
  เสร็จแล้วคลิก "เสร็จสิ้น" ตามรูป


 • พิมพ์เนื้อหา รวมทั้งใส่ส่วนประกอบต่างๆ เช่น รูปภาพ ฯลฯ ตามต้องการ
  แถบเครื่องมือจะคล้ายๆ ใน Microsoft Word ถ้าชี้เมาส์ที่เครื่องมือก็จะแสดงความหมายของเครื่องมือนั้น (ซึ่งจะแสดงวิธีใช้เครื่องมือบางตัวในหัวข้อต่อๆ ไป)
 • เสร็จแล้วเลือกคลิกเมนูได้ตามนี้


  • เผยแพร่ - เพื่อส่งหน้าที่สร้างใหม่นี้เข้าระบบให้คนทั่วไปอ่านได้
  • บันทึก - เพื่อบันทึกเป็นฉบับร่างเอาไว้ก่อน (ยังไม่เผยแพร่) ซึ่งจะทำให้คนทั่วไปยังไม่เห็นหน้านี้ จนกว่าจะคลิกเผยแพร่

   *** ในขณะสร้างหน้าใหม่ ควรคลิกบันทึกเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันเหตุขัดข้องที่จะทำให้ข้อมูลหน้านี้หายไปทั้งหมด

  • แสดงตัวอย่าง - เป็นตัวอย่างสำหรับหน้ารวมข่าวสาร/กิจกรรม
  • ปิด - ปิดโดยไม่บันทึกการแก้ไข คือข้อมูลจะเป็นแบบที่บันทึกครั้งสุดท้าย หรือถ้าไม่เคยบันทึกหน้านี้เอาไว้เลย ก็จะเป็นการยกเลิกการสร้างหน้านี้


การสร้างลิ้งค์ไปหน้าอื่น

ที่หน้าต่างสำหรับเขียน/แก้ไขโพสต์
 • พิมพ์ข้อความที่ต้องการสร้างเป็นลิ้งค์ขึ้นมาก่อน
 • คลิกเมาส์เลือกข้อความนั้น โดยลากเลือกเป็นแถบยาว
 • คลิกเมนู "ลิงก์" ตามรูป


 • แล้วพิมพ์ที่อยู่เว็บของหน้าที่จะเปิดเมื่อคลิกลิ้งค์นี้ เช่น https://thainun.blogspot.com
 • ถ้าต้องการให้เปิดลิ้งค์นี้ในหน้าต่างใหม่ก็ติ๊กตามรูป
 • เสร็จแล้วคลิก "ตกลง"


การแทรกรูปภาพ

ที่หน้าต่างสำหรับเขียน/แก้ไขโพสต์

*** ถ้าจะวางรูปภาพ 2 รูป ไว้ติดกันโดยไม่มีข้อความขั้นระหว่าง 2 ภาพนั้นเลย ให้พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้คั่นเอาไว้ก่อน แล้วจึงใส่ภาพที่ 2 ถัดจากข้อความนั้น หลังจากนั้นค่อยลบข้อความคั่นนั้นทิ้ง ถ้าใส่ภาพติดกันโดยตรงรูปภาพอาจกระโดดไปตำแหน่งที่ไม่ต้องการได้ จะยุ่งยากภายหลัง
 • คลิกเลือกตำแหน่งที่จะวางรูปภาพ
 • คลิกเมนู "แทรกรูปภาพ"


 • คลิก "จากบล็อกนี้" ถ้าต้องการใช้ภาพที่เคยอัพโหลดแล้ว


 • หรือคลิก "อัปโหลด" หากต้องการใช้ภาพใหม่


  แล้วคลิก "เลือกไฟล์" เพื่อเลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ เพื่ออัพโหลดเข้า server
 • หลังจากภาพที่ต้องการอยู่บน server แล้ว
  คลิกเลือกภาพนั้น


 • แล้วคลิก "เพิ่มรายการที่เลือก" เพื่อวางภาพในหน้าโพสต์
 • เมื่อกลับมาสู่หน้าโพสต์แล้ว คลิกที่ภาพนั้น จะมีเมนูแสดงที่ใต้ภาพ


  เลือกปรับแต่งได้ตามต้องการ
  (เพิ่มคำอธิบายภาพ คือใส่ข้อความใต้ภาพได้ตามต้องการ)


การแทรกวีดีโอ

ที่หน้าต่างสำหรับเขียน/แก้ไขโพสต์

*** โพสต์ที่มีวีดีโออยู่ด้วย ขอให้ตั้งค่าโพสต์เพิ่มเติมจากโพสต์ทั่วไป คือติดป้ายกำกับ "vdo clip" เข้าไปด้วย ซึ่งจะทำให้เวลาผู้ชมคลิกรายการ "วีดีโอ" ในสารบัญของเว็บฯ โพสต์นี้จะได้ถูกแสดงขึ้นมาในรายการด้วย

การติดป้ายกำกับ "vdo clip"
 • คลิกเมนู "ป้ายกำกับ"


 • คลิกเลือก "vdo clip"


  แล้วคลิก "เสร็จสิ้น"

หลังจากนั้นแทรกวีดีโอจาก youtube ตามต้องการ

การแทรกวีดีโอมี 2 กรณี คือ
 1. วีดีโอที่ให้เริ่มเปิดตามปกติ คือเริ่มจากวินาทีแรกของคลิปเลย
 2. วีดีโอที่ให้เริ่มเปิดจากจุดเวลาที่ต้องการ เช่น เริ่มที่นาทีที่ 15

การแทรกวีดีโอตามปกติ

 • ที่หน้าต่างสำหรับเขียน/แก้ไขโพสต์
 • คลิกที่ 'เขียน' เพื่อให้แสดงแถบเมนูแบบเต็ม
 • คลิกเลือกตำแหน่งที่จะวางวีดีโอ
 • คลิกเมนู "แทรกวิดีโอ"


 • คลิก "จาก YouTube"  วางลิ้งค์คลิปจาก youtube (หรือชื่อคลิป) ในช่องตามรูปข้างบน
  แล้วคลิกค้นหา
 • ถ้าระบบค้นคลิปเจอ จะมีรายชื่อคลิปแสดงดังภาพ


  คลิกเลือกคลิปที่ต้องการ
  แล้วคลิก "เลือก"
 • เมื่อกลับมาสู่หน้าโพสต์แล้ว สามารถเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามต้องการ


การแทรกวีดีโอที่ให้เริ่มเปิดจากจุดเวลาที่ต้องการ

 • ที่หน้าต่างสำหรับเขียน/แก้ไขโพสต์
 • คลิกที่ 'เขียน' เพื่อให้แสดงแถบเมนูแบบเต็ม
 • หากมีข้อความ หรือส่วนประกอบอื่นใดที่ต้องการวางไว้เหนือวีดีโอคลิป ให้พิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วต่อท้ายสุดด้วยการขึ้นบันทัดใหม่
  แต่อย่าพึ่งพิมพ์ส่วนที่จะอยู่ถัดจากวีดีโอคลิปที่จะวางใหม่นี้
  คือคลิปที่จะวางจะอยู่ต่อท้ายของข้อความและส่วนประกอบทั้งหมดที่มีอยู่
 • ค้างหน้านี้เอาไว้ก่อน (อย่าปิดหน้า)
 • เปิดหน้า youtube คลิปที่ต้องการขึ้นมา
 • เล่นคลิปนั้น แล้วหยุดในตำแหน่งที่ต้องการใช้เป็นจุดเวลาเริ่มต้น


  แล้วคลิก "แชร์"
 • คลิก "ฝัง"


 • แล้วติ๊ก "เริ่มที่"


 • เลื่อนลงดูตัวเลือกการฝัง


  ติ๊ก "แสดงแผงควบคุม..."
  แล้วคลิก "คัดลอก"
  แล้วคลิกปิดหน้าต่าง
 • กลับมาที่หน้าต่างสำหรับเขียน/แก้ไขโพสต์ ของ blogger อีกครั้ง
 • ตามภาพข้างล่าง


  คลิก "HTML"
 • เมนูจะเหลือไม่กี่อย่าง และถ้ามีข้อมูลจะอยู่ในรูป html code
  ตามภาพข้างล่าง


 • คลิกที่จุดท้ายสุดของข้อมูล คลิกขวาที่จุดนี้แล้วเลือก "วางเป็นข้อความธรรมดา" เพื่อวางโค้ดที่คัดลอกมาจาก youtube


 • จะได้ดังภาพข้างล่าง


  code ของคลิปจะเริ่มจาก <iframe และจบที่ </iframe>
  (สังเกตเครื่องหมาย / ให้ดี)
  ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ (ตำแหน่งอาจสลับกันได้)
  • width="xxx" แก้เป็น width="320"
  • height="yyy" แก้เป็น height="266"
  • start="zzz" ถ้าลองเล่นคลิปแล้วไม่พอดีก็ปรับได้ตามต้องการ
  • copy โค้ดข้างล่างนี้
   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
   แล้วไปวางแทรกไว้หน้า <iframe ได้เป็น
   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe
  • copy โค้ดข้างล่างนี้
   </div><br />
   แล้วไปวางไว้หลัง </iframe> ได้เป็น
   </iframe></div><br />

   ทั้งนี้เพื่อให้ขนาดกรอบเท่ากับคลิปวีดีโอปกติ และให้เหมาะสมกับหน้าเว็บฯ

   *** การแก้ไขหน้า html ต้องทำอย่างระมัดระวัง ***

   เสร็จแล้วจะได้ตามนี้


 • เสร็จแล้วคลิก "เขียน" เพื่อกลับไปหน้าปกติ


 • สามารถใส่ข้อความ ส่วนประกอบต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามภาพข้างล่างการเพิ่มรูปภาพในอัลบัมภาพ

 • เข้าเว็บ https://drive.google.com
 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์: thainunblog@gmail.com
 • ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิก "ไดรฟ์ของฉัน"
 • ดับเบิ้ลคลิกเข้าโฟลเดอร์ "picture"


 • แล้วคลิกเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบรายการ ตามภาพข้างล่าง


 • มุมมองแบบรายการจะเห็นชื่อชัดเจนกว่า ดังภาพข้างล่าง


 • ถ้าต้องการเพิ่มรูปภาพในโฟลเดอร์เก่า ก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 • แต่ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
  หรือต้องการอัพโหลดโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์ทั้งโฟลเดอร์
  ก็คลิก "+ ใหม่" เพื่อเปิดเมนูตามภาพ


 • เลือกคำสั่งสร้างโฟลเดอร์ (+ โฟลเดอร์) หรือคำสั่งอัปโหลดโฟลเดอร์ ตามต้องการ


 • เมื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่และตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว ก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 • แล้วคลิก "+ ใหม่" เพื่อเปิดเมนู อีกครั้ง แล้วเลือก "อัปโหลดไฟล์" เพื่ออัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์เข้า server เพื่อให้ผู้ชมเว็บฯ เปิดใช้งานได้ตามต้องการ
 • ขณะอัปโหลด จะมีป๊อปอัพขึ้นมาที่มุมขวาล่าง รอจนขึ้นข้อความ "อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์"


*** อย่าอัพโหลดรูปภาพไปไว้ที่โฟลเดอร์ picture (โฟลเดอร์หลักของรูปภาพ) โดยตรง เพราะจะไม่รู้ว่าเป็นภาพงานอะไร และรูปภาพจะดูรกไปหมด
ควรอัพโหลดเข้าโฟลเดอร์ย่อยเท่านั้น
*** ควรตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ภาพให้สื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจได้ชัดเจน
*** สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ได้โดยคลิกขวาที่ชื่อนั้น แล้วเลือกคำสั่ง "เปลี่ยนชื่อ..."


การเพิ่มไฟล์เสียงสำหรับฟัง-ดาวน์โหลดธรรมะ

 • เข้าเว็บ https://drive.google.com
 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์: thainunblog@gmail.com
 • ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิก "ไดรฟ์ของฉัน"
 • ดับเบิ้ลคลิกเข้าโฟลเดอร์ "sound"


 • แล้วคลิกเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบรายการ ตามภาพข้างล่าง


 • มุมมองแบบรายการจะเห็นชื่อชัดเจนกว่า ดังภาพข้างล่าง


 • ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์เสียงในโฟลเดอร์เก่า ก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 • แต่ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
  หรือต้องการอัพโหลดโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์ทั้งโฟลเดอร์
  ก็คลิก "+ ใหม่" เพื่อเปิดเมนูตามภาพ


 • เลือกคำสั่งสร้างโฟลเดอร์ (+ โฟลเดอร์) หรือคำสั่งอัปโหลดโฟลเดอร์ ตามต้องการ


 • เมื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่และตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว ก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 • แล้วคลิก "+ ใหม่" เพื่อเปิดเมนู อีกครั้ง แล้วเลือก "อัปโหลดไฟล์" เพื่ออัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์เข้า server เพื่อให้ผู้ชมเว็บฯ เปิดใช้งานได้ตามต้องการ
 • ขณะอัปโหลด จะมีป๊อปอัพขึ้นมาที่มุมขวาล่าง รอจนขึ้นข้อความ "อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์"


*** อย่าอัพโหลดไฟล์เสียงไปไว้ที่โฟลเดอร์ sound (โฟลเดอร์หลักของไฟล์เสียง) โดยตรง เพราะจะไม่รู้ว่าเป็นไฟล์เสียงอะไร และไฟล์เสียงจะดูรกไปหมด
ควรอัพโหลดเข้าโฟลเดอร์ย่อยเท่านั้น
*** ควรตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์เสียงให้สื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจได้ชัดเจน
*** สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ได้โดยคลิกขวาที่ชื่อนั้น แล้วเลือกคำสั่ง "เปลี่ยนชื่อ..."